کاراموزی رشته کامپیوتر

کاراموزی رشته کامپیوتر
سایت dlct.ir مطلبی با نام " کاراموزی رشته کامپیوتر " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد ...

پکیج افزایش بازدید پست های کانال تلگرام

پکیج افزایش بازدید پست های کانال تلگرام
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پکیج افزایش بازدید پست های کانال تلگرام " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

دانلود فایل ورد word پروژه ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3

دانلود فایل ورد word پروژه ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3
سایت dlct.ir مطلبی با نام " دانلود فایل ورد word پروژه ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

مالتی مدیا تبریک روز تولد با قابلیت پخش فایل های صوتی شما

مالتی مدیا تبریک روز تولد با قابلیت پخش فایل های صوتی شما
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مالتی مدیا تبریک روز تولد با قابلیت پخش فایل های صوتی شما " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

برنامه برج هانوی بزبان C++

برنامه برج هانوی بزبان C++
سایت dlct.ir مطلبی با نام " برنامه برج هانوی بزبان C++ " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود ...

ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار word

ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه یک الگوریتم زمانبندی کارا در شبکه محاسباتی گرید با هدف کاهش زمان اتمام کل و توازن بار word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

بهبود مسیریابی داده های حساس به تاخیر در شبکه های حسگر بیسیم WORD

بهبود مسیریابی داده های حساس به تاخیر در  شبکه های حسگر بیسیم WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بهبود مسیریابی داده های حساس به تاخیر در شبکه های حسگر بیسیم WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

شناسایی مشخصه های مناسب موجود در متن جهت رفع ابهام معنایی word

شناسایی مشخصه های مناسب موجود در متن جهت رفع ابهام معنایی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " شناسایی مشخصه های مناسب موجود در متن جهت رفع ابهام معنایی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از مهاجرت ماشین مجازی word

کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از مهاجرت ماشین مجازی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " کاهش انرژی مصرفی در محیط ابرواره با استفاده از مهاجرت ماشین مجازی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک WORD

ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم word

ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

انداره گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT

انداره گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT
سایت dlct.ir مطلبی با نام " انداره گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی word

جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " جستجوی الگوهای نوظهور با ویژگی های جریانی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی WORD

دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " دستيابي به كيفيت سرويس در شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از آتوماتاهاي يادگير سلولي WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس word

طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " طراحي سيستم نظارت چهره راننده جهت تشخيص خستگي و عدم تمرکز حواس word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

ارائه یک روش جدید برای مکان یابی و همزمان-سازی توامان در شبکه های حسگر بی سیم زیر آب word

ارائه یک روش جدید برای مکان یابی و همزمان-سازی توامان در شبکه های حسگر بی سیم زیر آب word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه یک روش جدید برای مکان یابی و همزمان-سازی توامان در شبکه های حسگر بی سیم زیر آب word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری WORD

بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بهبود ساخت و ترکیب قوانین فازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

شناسایی تشکل‌های پنهان بر اساس لینک و محتوا word

شناسایی تشکل‌های پنهان بر اساس لینک و محتوا word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " شناسایی تشکل‌های پنهان بر اساس لینک و محتوا word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

حفاظت از کپی غیر مجاز (کپی رایت) متون دیجیتال با استفاده ازروش پنهان نگاری فاصله بین خطوط حامل و مقایسه موقعیت کلید در متن word

حفاظت از کپی غیر مجاز (کپی رایت) متون دیجیتال با استفاده ازروش پنهان نگاری فاصله بین خطوط حامل و مقایسه موقعیت کلید در متن word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " حفاظت از کپی غیر مجاز (کپی رایت) متون دیجیتال با استفاده ازروش پنهان نگاری فاصله بین خطوط حامل و مقایسه موقعیت کلید در متن word " برای دانلود قرار داده ...

طراحی و پیاده سازی نوعی پنل لمسی مادون قرمز مبتنی بر بازشناسی الگو WORD

طراحی و پیاده سازی نوعی پنل لمسی مادون قرمز مبتنی بر بازشناسی الگو WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " طراحی و پیاده سازی نوعی پنل لمسی مادون قرمز مبتنی بر بازشناسی الگو WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی word

مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مدلی کارا برای ساخت پیکره متنی موازی از روی پیکره متنی تطبیقی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی word

ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه يک روش جديد به منظور بررسي روند درمان ضايعات و تحليل استخوان دندان در يک دوره زماني word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

بومی‌سازی مدیریت پیکربندی در چارچوب CMMI در یک سازمان ایرانی WORD

بومی‌سازی مدیریت پیکربندی در چارچوب CMMI در یک سازمان ایرانی WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بومی‌سازی مدیریت پیکربندی در چارچوب CMMI در یک سازمان ایرانی WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به منظور بهبود در زمان انجام کارها در محیط گرید word

ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به منظور  بهبود در زمان انجام کارها در محیط گرید word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به منظور بهبود در زمان انجام کارها در محیط گرید word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

ارائه یک مدل مبتنی بر خصیصه جهت تحلیل احساس موجود در نوشتجات WORD

ارائه یک مدل مبتنی بر خصیصه جهت تحلیل احساس موجود در نوشتجات WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه یک مدل مبتنی بر خصیصه جهت تحلیل احساس موجود در نوشتجات WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

استفاده ازکاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم-های فیلترینگ اشتراکی WORD

استفاده ازکاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم-های فیلترینگ اشتراکی WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " استفاده ازکاربرانی با دقت پیشگویی بالا در سیستم-های فیلترینگ اشتراکی WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

تلفیق الگوریتم رقابت استعماری و انتخاب سریع زمان آماده سازی در حل مسأله برنامه ریزی توالی هواپیماها (Combination of Imperialist Competitive Algorithm

تلفیق الگوریتم رقابت استعماری و انتخاب سریع زمان آماده سازی در حل مسأله برنامه ریزی توالی هواپیماها  (Combination of Imperialist Competitive Algorithm
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تلفیق الگوریتم رقابت استعماری و انتخاب سریع زمان آماده سازی در حل مسأله برنامه ریزی توالی هواپیماها (Combination of Imperialist Competitive Algorithm " برای دانلود قرار داده است. برای ...

زمان بندی و انتخاب منابع در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی WORD

زمان بندی و انتخاب منابع در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " زمان بندی و انتخاب منابع در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

شناسایی تشکل‌های همپوشان در شبکه‌های پویا word

شناسایی تشکل‌های همپوشان در شبکه‌های پویا word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " شناسایی تشکل‌های همپوشان در شبکه‌های پویا word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی word

غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی  مبتنی بر وب معنایی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...