مدلسازی توزیع شده سیستم تحریک استاتیک به منظور میرا کردن اعوجاجات ولتاژ سیم پیچی تحریک ژنراتور سنکرون WORD

مدلسازی توزیع شده سیستم تحریک استاتیک به منظور  میرا کردن اعوجاجات ولتاژ سیم پیچی تحریک ژنراتور سنکرون WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مدلسازی توزیع شده سیستم تحریک استاتیک به منظور میرا کردن اعوجاجات ولتاژ سیم پیچی تحریک ژنراتور سنکرون WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

دانلود مقاله آماده درباره مهارتهای الکترونیک قدرت با فرمت word-ورد ۱۷ صفحه+مقاله زبان اصلی

دانلود مقاله آماده درباره مهارتهای الکترونیک قدرت با فرمت word-ورد ۱۷ صفحه+مقاله زبان اصلی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " دانلود مقاله آماده درباره مهارتهای الکترونیک قدرت با فرمت word-ورد 17 صفحه+مقاله زبان اصلی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

دانلود مقاله آماده درباره مهارتهای الکترونیک قدرت با فرمت word-ورد ۱۷ صفحه+مقاله زبان اصلی

دانلود مقاله آماده درباره مهارتهای الکترونیک قدرت با فرمت word-ورد ۱۷ صفحه+مقاله زبان اصلی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " دانلود مقاله آماده درباره مهارتهای الکترونیک قدرت با فرمت word-ورد 17 صفحه+مقاله زبان اصلی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

شبیه سازی کنترل دیجیتالی مبدل باک( buck converter) با MATLAB

شبیه سازی  کنترل دیجیتالی مبدل باک( buck converter) با MATLAB
سایت dlct.ir مطلبی با نام " شبیه سازی کنترل دیجیتالی مبدل باک( buck converter) با MATLAB " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

استفاده از مبدل باک (Buck) با کنترلر لغزشی برای تامین ولتاژ DC ژنراتور سنکرون به صورت استاتیک با فرض استفاده از یکسوساز تریستوری

استفاده از مبدل باک (Buck) با کنترلر لغزشی برای تامین ولتاژ DC ژنراتور سنکرون به صورت استاتیک با فرض استفاده از یکسوساز تریستوری
سایت dlct.ir مطلبی با نام " استفاده از مبدل باک (Buck) با کنترلر لغزشی برای تامین ولتاژ DC ژنراتور سنکرون به صورت استاتیک با فرض استفاده از یکسوساز تریستوری " برای دانلود قرار داده است. برای ...