تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال۹۲(علوم اجتماعی

تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال۹۲(علوم اجتماعی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل محتوی اسامی ‌سه دهه اخیر متولدین شهرستان خلخال92(علوم اجتماعی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری از دیدگاه سردبیران مطبوعات و سایت های خبری و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاری تهران۹۱

نقش اخلاق حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری از دیدگاه سردبیران مطبوعات و سایت های خبری و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاری تهران۹۱
سایت dlct.ir مطلبی با نام " نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايت هاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري تهران91 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)word

بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی (موردمطالعه شهر رودبار جنوب)word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین در شهرستان پاکدشت

بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین در شهرستان پاکدشت
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین در شهرستان پاکدشت " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

کنترل اجتماعی در آموزه های قرآن کریمword

کنترل اجتماعی در آموزه های قرآن کریمword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " کنترل اجتماعی در آموزه های قرآن کریمword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

مطالعه مردم شناختی تاریخچه و اعتقادات ۹۲

مطالعه مردم شناختی تاریخچه و اعتقادات ۹۲
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مطالعه مردم شناختی تاریخچه و اعتقادات 92 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

بررسی کیفی تطبیقی اخبار ۲۰۳۰ سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت دقیقه بی بی سی فارسی

بررسی کیفی تطبیقی اخبار ۲۰۳۰ سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت دقیقه بی بی سی فارسی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی کیفی تطبیقی اخبار 2030 سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت دقیقه بی بی سی فارسی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

تحلیل محتوای وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و جمعیت شناختی معتادین در سریال های پخش شده در حوزه اعتیاد مورد مطالعه در استان هرمزگان۹۲

تحلیل محتوای وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و جمعیت شناختی معتادین در سریال های پخش شده در حوزه اعتیاد مورد مطالعه  در استان هرمزگان۹۲
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل محتوای وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و جمعیت شناختی معتادین در سریال های پخش شده در حوزه اعتیاد مورد مطالعه در استان هرمزگان92 " برای دانلود قرار داده است. ...

علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)۹۱

علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)۹۱
سایت dlct.ir مطلبی با نام " علل گرایش مدیران و کارکنان روابط عمومی به استفاده از سامانه‌های پیامکی (مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)91 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی word

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

خوانشِ گفتمان ناسیونالیستی در آذربایجان ایران از منظر انتقادیword

خوانشِ گفتمان ناسیونالیستی در آذربایجان ایران از منظر انتقادیword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " خوانشِ گفتمان ناسیونالیستی در آذربایجان ایران از منظر انتقادیword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال (یک مطالعه کیفی).۹۳

بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال (یک مطالعه کیفی).۹۳
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال (یک مطالعه کیفی).93 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان .مورد مطالعه دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت).

بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان .مورد مطالعه  دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت).
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان .مورد مطالعه دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت). " برای دانلود ...

بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک با مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه تهران

بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک با مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه تهران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک با مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه تهران " برای دانلود قرار داده است. برای ...

مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی ۹۰-۸۹

مشکلات فرهنگی زندگی خوابگاهی دانشجویان پسر خوابگاه‌های دانشگاه یزد در سال تحصیلی ۹۰-۸۹
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مشکلات فرهنگي زندگي خوابگاهي دانشجويان پسر خوابگاه‌هاي دانشگاه يزد در سال تحصيلي 90-89 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گرایش دینی

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و  گرایش دینی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي رابطه بین استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرایش ديني " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

مطالعه‌ بین‌نسلی عادات غذایی در میان زنان شهر شیرازword

مطالعه‌ بین‌نسلی عادات غذایی در میان زنان شهر شیرازword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مطالعه‌ بين‌نسلي عادات غذايي در ميان زنان شهر شيرازword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

بررسی تأثیر کاربری تجاری بر جریان ترافیک شهری (نمونه موردی: خیابان طالقانی شهر بجنورد)

بررسی تأثیر کاربری تجاری بر جریان ترافیک شهری (نمونه موردی: خیابان طالقانی شهر بجنورد)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تأثیر کاربری تجاری بر جریان ترافیک شهری (نمونه موردی: خیابان طالقانی شهر بجنورد) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

بررسی تاثیر میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسی۹۱

بررسی تاثیر میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسی۹۱
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي تاثیر میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسی91 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی)۹۴

تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی  در کشف المحجوب از (دیدگاه کنش اجتماعی)۹۴
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحليل و بررسي ديدگاه‌هاي جامعه شناسي در کشف المحجوب از (ديدگاه کنش اجتماعي)94 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

جنسیت و شهروندی در تهران: مطالعه ی جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در حق به شهرword

جنسیت و شهروندی در تهران: مطالعه ی جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در حق به شهرword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " جنسيت و شهروندي در تهران: مطالعه ي جامعه شناختي تفاوت هاي جنسيتي در حق به شهرword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

نسبت سنت با مدرنیته ایرانی:بررسی تطبیقی آرا دکتر حسین word

نسبت سنت با مدرنیته ایرانی:بررسی تطبیقی آرا دکتر حسین  word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " نسبت سنت با مدرنیته ایرانی:بررسی تطبیقی آرا دکتر حسین word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز۹۲

بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز۹۲
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز92 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی ۹۲(علوم اجتماعی

بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی ۹۲(علوم اجتماعی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 92(علوم اجتماعی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

بررسی شرایط اجتماعی ،عاطفی کودکان مهد کودکی و غیرمهد کودکی در شهراردبیل۹۲(علوم اجتماعی

بررسی شرایط اجتماعی ،عاطفی کودکان مهد کودکی و غیرمهد کودکی در شهراردبیل۹۲(علوم اجتماعی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی شرایط اجتماعی ،عاطفی کودکان مهد کودکی و غیرمهد کودکی در شهراردبیل92(علوم اجتماعی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

بررسی ایده آل های باروری در بین زنان ۴۹-۱۵ ساله (مطالعه موردی: شهرستان مهر، استان فارس)word

بررسی ایده آل  های باروری در بین زنان ۴۹-۱۵ ساله (مطالعه موردی: شهرستان مهر، استان فارس)word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی ایده آل های باروری در بین زنان 49-15 ساله (مطالعه موردی: شهرستان مهر، استان فارس)word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه های تهرانword

تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه های تهرانword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل وضعیت کنش ارتباطی در کافه های تهرانword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

سینمای انتقادی دهه ۱۳۵۰ و عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل گیری آن

سینمای انتقادی دهه ۱۳۵۰ و عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل گیری آن
سایت dlct.ir مطلبی با نام " سینمای انتقادی دهه 1350 و عوامل تاریخی اجتماعی موثر بر شکل گیری آن " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری

بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی انواع برنامه ریزی طرح های جامع شهری " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون)۹۲

بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون)۹۲
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی بازنمایی زنان در برنامه های صدا و سیما (تحلیل محتوای سریال های تلویزیون)92 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...