چگونگی راه یابی مولفه های دینی فرهنگ عامه در فیلم های ایرانی با بررسی فیلم به همین سادگی۹۴

چگونگی راه یابی مولفه های دینی فرهنگ عامه در فیلم های ایرانی با بررسی فیلم به همین سادگی۹۴
سایت dlct.ir مطلبی با نام " چگونگی راه یابی مولفه های دینی فرهنگ عامه در فیلم های ایرانی با بررسی فیلم به همین سادگی94 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)

شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده های تهرانی ۹۲

بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده های تهرانی   ۹۲
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده های تهرانی 92 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

عنوان پایان نامه بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی(مطالعه موردی سریال مادرانه)۹۳

عنوان پایان نامه بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی(مطالعه موردی سریال مادرانه)۹۳
سایت dlct.ir مطلبی با نام " عنوان پایان نامه بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی(مطالعه موردی سریال مادرانه)93 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن

جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن
سایت dlct.ir مطلبی با نام " جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

بررسی تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار

بررسی تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند"

تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند"
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند" " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

«دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران

«دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " «دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی

مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتراسب

نقش شخصیت حامی در انیمیشن با تاکید بر طراحی کاراکتراسب
سایت dlct.ir مطلبی با نام " نقش شخصيت حامي در انيميشن با تاكيد بر طراحي كاراكتراسب " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر

آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر
سایت dlct.ir مطلبی با نام " آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان

بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

بررسی عناصر شاخص و هویت بخش به بسته بندی ژاپنی

بررسی عناصر شاخص و هویت بخش به بسته بندی ژاپنی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی عناصر شاخص و هویت بخش به بسته بندی ژاپنی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

بررسی ساختار و تزئینات اُرسی در معماری دوره‌ی قاجار

بررسی ساختار و تزئینات اُرسی در معماری دوره‌ی قاجار
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي ساختار و تزئينات اُرسي در معماري دوره‌ي قاجار " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

بهره‌گیری از انیمیشنِ آموزشی در تعلیم و تربیت کودکان در ایران

بهره‌گیری از انیمیشنِ آموزشی در تعلیم و تربیت کودکان در ایران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بهره‌گیری از انیمیشنِ آموزشی در تعلیم و تربیت کودکان در ایران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی

تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

روایتشناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران

روایتشناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " روایتشناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

برّرسی ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک۹۴

برّرسی ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک۹۴
سایت dlct.ir مطلبی با نام " برّرسی ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک94 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

ارتباط نقاشی سده ی بیستم و انیمیشن

ارتباط نقاشی سده ی بیستم و انیمیشن
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارتباط نقاشی سده ی بیستم و انیمیشن " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏ الملل

بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏ الملل
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏ الملل " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

بررسی رویکردهای نقاشی منظره پرداز آمریکا و اروپا در پنج دهه اخیر

بررسی رویکردهای نقاشی منظره پرداز آمریکا و اروپا در پنج دهه اخیر
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی رویکردهای نقاشی منظره پرداز آمریکا و اروپا در پنج دهه اخیر " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

بررسی و شناخت نقوش قالی و گلیم ترکمن های ایران و بررسی تاثیر گذاری این نقوش بر نقوش قالی و گلیم کشور ترکیه

بررسی و شناخت نقوش قالی و گلیم ترکمن های ایران و بررسی تاثیر گذاری این نقوش بر نقوش قالی و گلیم کشور ترکیه
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی و شناخت نقوش قالی و گلیم ترکمن های ایران و بررسی تاثیر گذاری این نقوش بر نقوش قالی و گلیم کشور ترکیه " برای دانلود قرار داده است. برای ...

تاثیر کودک درون در خلق آثار اکسپرسیونیستی

تاثیر کودک درون در خلق آثار اکسپرسیونیستی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثير کودک درون در خلق آثار اکسپرسيونيستي " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

تحلیل محتوای صفحات دینی فیسبوک فارسی زبان

تحلیل محتوای صفحات دینی  فیسبوک فارسی زبان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل محتوای صفحات دینی فیسبوک فارسی زبان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی(در ارتباط با مخاطب-تماشاگر)

مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی(در ارتباط با مخاطب-تماشاگر)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی(در ارتباط با مخاطب-تماشاگر) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

بررسی پیش فرض ها برای رسیدن به فیلمنامه دینی۹۳

بررسی پیش فرض ها برای رسیدن به فیلمنامه دینی۹۳
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی پیش فرض ها برای رسیدن به فیلمنامه دینی93 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایرانword

آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایرانword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایرانword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

بررسی تطبیقی روابط هخامنشیان با یونان و مصر: مشابهت ها و تفاوت ها

بررسی تطبیقی روابط هخامنشیان با یونان و مصر: مشابهت ها و تفاوت ها
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي تطبيقي روابط هخامنشيان با يونان و مصر: مشابهت ها و تفاوت ها " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

نقد و تحلیل نظام‌های گرافیک در طراحی نشان‌های نوشتاری فارسی

نقد و تحلیل نظام‌های گرافیک در طراحی نشان‌های نوشتاری فارسی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " نقد و تحلیل نظام‌های گرافیک در طراحی نشان‌های نوشتاری فارسی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...