ارزیابی خطر سونامی از طریق مدل سازی عددی گسلش شاخه ای برای منطقه فرورانش مکران

ارزیابی خطر سونامی از طریق مدل سازی عددی گسلش شاخه ای برای منطقه فرورانش مکران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارزیابی خطر سونامی از طریق مدل سازی عددی گسلش شاخه ای برای منطقه فرورانش مکران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

هوشمند سازی یک سیستم تبرید بوسیله سنسور مادون قرمز

هوشمند سازی یک سیستم تبرید بوسیله سنسور مادون قرمز
سایت dlct.ir مطلبی با نام " هوشمند سازی یک سیستم تبرید بوسیله سنسور مادون قرمز " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهار بند ها

افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهار بند ها
سایت dlct.ir مطلبی با نام " افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهار بند ها " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

مدلسازی لوله های انتقال گاز با شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تشخیص عیوب آنها

مدلسازی لوله های انتقال گاز با شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تشخیص عیوب آنها
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مدلسازی لوله های انتقال گاز با شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تشخیص عیوب آنها " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

ترکیب اطلاعات حرکت بدن و نیرو های تماسی کف پا برای تشخیص هویت انسان از روی تحلیل روش راه رفتن

ترکیب اطلاعات حرکت بدن و نیرو های تماسی کف پا برای تشخیص هویت انسان از روی تحلیل روش راه رفتن
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ترکیب اطلاعات حرکت بدن و نیرو های تماسی کف پا برای تشخیص هویت انسان از روی تحلیل روش راه رفتن " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

مدل سازی رشد ترک در شکست هیدرولیکی به روش المان محدود در چاه های نفت و گاز

مدل سازی رشد ترک در شکست هیدرولیکی به روش المان محدود در چاه های نفت و گاز
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مدل سازی رشد ترک در شکست هیدرولیکی به روش المان محدود در چاه های نفت و گاز " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

بررسی اثر پلاسما بر روی پلیمر پلی متیل متاکریلات آلاییده با رنگینه آمینوآزو بنزنword

بررسی اثر پلاسما  بر روی پلیمر پلی متیل متاکریلات آلاییده  با رنگینه آمینوآزو بنزنword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر پلاسما بر روی پلیمر پلی متیل متاکریلات آلاییده با رنگینه آمینوآزو بنزنword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته بندی مواد غذایی امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته¬ بندی مواد غذایی

امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته  بندی مواد غذایی امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته¬ بندی مواد غذایی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته بندی مواد غذایی امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته¬ بندی مواد غذایی " ...

پهنه بندی خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های شتاب طیفی برای سنگ بستر در محدوده ی طول جغرافیایی۴۴-۵۴ و عرض جغرافیایی۵/۲۶-۴۰

پهنه بندی خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های شتاب طیفی برای سنگ بستر در محدوده ی طول جغرافیایی۴۴-۵۴ و عرض جغرافیایی۵/۲۶-۴۰
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پهنه بندی خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های شتاب طیفی برای سنگ بستر در محدوده ی طول جغرافیایی44-54 و عرض جغرافیایی5/26-40 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت ...

توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله

توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
سایت dlct.ir مطلبی با نام " توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

شبیه سازی جنبش نیرومند زمین به روش ترکیبی

شبیه سازی جنبش نیرومند زمین به روش ترکیبی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " شبیه سازی جنبش نیرومند زمین به روش ترکیبی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

بررسی اثرات حرارتی بر PLL مبتنی بر MEMS و جبران آن

بررسی اثرات حرارتی بر PLL مبتنی بر MEMS و جبران آن
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثرات حرارتی بر PLL مبتنی بر MEMS و جبران آن " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

ارائه روشی نوین برای مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیک با استفاده از تکنیک های وب کاوی word

ارائه روشی نوین برای مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیک با استفاده از تکنیک های وب کاوی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه روشی نوین برای مدیریت ارتباط با مشتری در حوزه تجارت الکترونیک با استفاده از تکنیک های وب کاوی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در ایجاد بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنعت نفت

بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در ایجاد بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنعت نفت
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي نقش دفتر مديريت پروژه (PMO) در ايجاد بسترهاي مناسب جهت پياده‌سازي مديريت دانش در سازمان‌هاي پروژه‌محور صنعت نفت " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

اولویت بندی کارآمد موارد تست نرم افزار به کمک شبکه‌ های بیزی WORD

اولویت بندی کارآمد موارد تست نرم افزار به کمک شبکه‌ های بیزی WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اولویت بندی کارآمد موارد تست نرم افزار به کمک شبکه‌ های بیزی WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

تعیین عوامل موثر بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در جذب سهم بازار (مطالعه موردی : شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت شهرستان گرگان)

تعیین  عوامل موثر بر عملکرد  مدیریت ارتباط با مشتری  در جذب سهم بازار   (مطالعه موردی : شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت شهرستان گرگان)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تعيين عوامل موثر بر عملکرد مديريت ارتباط با مشتري در جذب سهم بازار (مطالعه موردي : شرکت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت شهرستان گرگان) " ...

رویکردی مبتنی برگراف به منظور خوشه‌ بندی ترکیبی افرازبندی‌های فازی word

رویکردی مبتنی برگراف به منظور خوشه‌ بندی ترکیبی افرازبندی‌های فازی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " رویکردی مبتنی برگراف به منظور خوشه‌ بندی ترکیبی افرازبندی‌های فازی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

پیش پردازش داده های نا متوازن با استفاده از ماشین بردار پشتیبان word

پیش پردازش داده های نا متوازن با استفاده از ماشین بردار پشتیبان word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پیش پردازش داده های نا متوازن با استفاده از ماشین بردار پشتیبان word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

خوشه‌بندی مبتنی بر انتخاب بر اساس نظریه خرد جمعی word

خوشه‌بندی مبتنی بر انتخاب بر اساس نظریه خرد جمعی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " خوشه‌بندي مبتني بر انتخاب بر اساس نظريه خرد جمعي word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

دانلود برنامه Visualizer3D

دانلود برنامه  Visualizer3D
سایت dlct.ir مطلبی با نام " دانلود برنامه Visualizer3D " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب ...

ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی(spx) در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا word

ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی(spx) در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی(spx) در سازمان های بزرگ مقیاس سرویس گرا word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای مخاطب خاص WORD

امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای مخاطب خاص WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای مخاطب خاص WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

تدوین شاخصها و داشبورد ارزیابی و پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با شبکه عصبی و درختتصمیمC5

تدوین شاخصها و داشبورد ارزیابی و پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با شبکه عصبی و درختتصمیمC5
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تدوین شاخصها و داشبورد ارزیابی و پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با شبکه عصبی و درختتصمیمC5 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

بهینه سازی پارامترهای عملیاتی لیچینگ مخزنی کنسانتره طلا شرکت دل آسا WORD

بهینه سازی پارامترهای عملیاتی لیچینگ مخزنی کنسانتره طلا شرکت  دل آسا WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بهينه سازي پارامترهاي عملياتي ليچينگ مخزني کنسانتره طلا شرکت دل آسا WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

بررسی وضعیت سلامت روانی در کارگران خطوط تولیدی کارخانجات ریسندگی شهر یزد در سال ۱۳۹۲ word

بررسی وضعیت سلامت روانی در کارگران خطوط تولیدی کارخانجات ریسندگی شهر یزد در سال ۱۳۹۲ word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی وضعیت سلامت روانی در کارگران خطوط تولیدی کارخانجات ریسندگی شهر یزد در سال 1392 word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

ارائه روشی برای کشف و انتخاب سرویس های وب در محیط های محاسبات فراگیر بر روی گوشی های هوشمند word

ارائه روشی برای کشف و انتخاب سرویس های وب در محیط های محاسبات فراگیر بر روی گوشی های هوشمند word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه روشی برای کشف و انتخاب سرویس های وب در محیط های محاسبات فراگیر بر روی گوشی های هوشمند word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

بررسی الگوهای مطرح برای تعاملات الکترونیک بین دستگاهی و انتخاب مناسب‌ترین آن‌ها برای ایران (مطالعه موردی شهرداری مشهد) WORD

بررسی الگوهای مطرح برای تعاملات الکترونیک بین دستگاهی و انتخاب مناسب‌ترین آن‌ها برای ایران (مطالعه موردی شهرداری مشهد) WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی الگوهای مطرح برای تعاملات الکترونیک بین دستگاهی و انتخاب مناسب‌ترین آن‌ها برای ایران (مطالعه موردی شهرداری مشهد) WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...