مجموعه کتاب‌های «تاریخ الادب العربی» شوقی ضیف

مجموعه کتاب‌های «تاریخ الادب العربی» شوقی ضیف
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مجموعه کتاب‌های «تاریخ الادب العربی» شوقی ضیف " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

مجموعه کتاب‌های «تاریخ الادب العربی» شوقی ضیف

مجموعه کتاب‌های «تاریخ الادب العربی» شوقی ضیف
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مجموعه کتاب‌های «تاریخ الادب العربی» شوقی ضیف " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

آموزش Speaking تافل

آموزش Speaking تافل
سایت dlct.ir مطلبی با نام " آموزش Speaking تافل " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد ...

دانلود سخنرانی اوباما به همراه فایل pdf انگلیسی و ترجمه فارسی فقط ۱۲۰۰۰تومان

دانلود سخنرانی اوباما به همراه فایل   pdf  انگلیسی و ترجمه فارسی فقط ۱۲۰۰۰تومان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " دانلود سخنرانی اوباما به همراه فایل pdf انگلیسی و ترجمه فارسی فقط 12000تومان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

دانلود سخنرانی ۳۰ دقیقه ای اوباما درباره جنبش مدنی سیاه پوستان همراه با متن پیاده شده انگلیسی

دانلود سخنرانی ۳۰ دقیقه ای اوباما درباره جنبش مدنی سیاه پوستان همراه با متن پیاده شده انگلیسی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " دانلود سخنرانی 30 دقیقه ای اوباما درباره جنبش مدنی سیاه پوستان همراه با متن پیاده شده انگلیسی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

Let’s Write English (Book One) by George E. Wishon, Julia M. Burks

Let’s Write English (Book One) by George E. Wishon, Julia M. Burks
سایت dlct.ir مطلبی با نام " Let’s Write English (Book One) by George E. Wishon, Julia M. Burks " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

آثار کامل ویرجینیا وولف  Complete Works of Virginia Woolf

آثار کامل ویرجینیا وولف      Complete Works of Virginia Woolf
سایت dlct.ir مطلبی با نام " آثار کامل ویرجینیا وولف  Complete Works of Virginia Woolf " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

مجموعه ۲۹۳ داستان اسپانیایی – (پی دی اف و ام پی تری)

مجموعه ۲۹۳ داستان اسپانیایی – (پی دی اف و ام پی تری)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مجموعه 293 داستان اسپانیایی - (پی دی اف و ام پی تری) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

Phrasal Verbs Part 1

Phrasal Verbs Part 1
سایت dlct.ir مطلبی با نام " Phrasal Verbs Part 1 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب ...

Phrasal Verbs Part 2

Phrasal Verbs Part 2
سایت dlct.ir مطلبی با نام " Phrasal Verbs Part 2 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب ...

ارایه های درس تهیه و تدوین مطالب درسی رشته زبان انگلیسی

ارایه های درس تهیه و تدوین مطالب درسی رشته زبان انگلیسی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارایه های درس تهیه و تدوین مطالب درسی رشته زبان انگلیسی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

Drama From Ibsen To Brecht by Raymond Williams

Drama From Ibsen To Brecht by Raymond Williams
سایت dlct.ir مطلبی با نام " Drama From Ibsen To Brecht by Raymond Williams " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

همه چیز درباره تافل

همه چیز درباره تافل
سایت dlct.ir مطلبی با نام " همه چیز درباره تافل " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب ...

Testing English as a Second language by David P. Harries

Testing English as a Second language by David P. Harries
سایت dlct.ir مطلبی با نام " Testing English as a Second language by David P. Harries " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

ارایه های درس تهیه و تدوین مطالب درسی رشته زبان انگلیسی

ارایه های درس تهیه و تدوین مطالب درسی رشته زبان انگلیسی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارایه های درس تهیه و تدوین مطالب درسی رشته زبان انگلیسی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه

زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه
سایت dlct.ir مطلبی با نام " زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

Islamic banking texts technical translation ترجمه اصطلاحات تخصصی بانکداری اسلامی

Islamic banking texts technical translation  ترجمه اصطلاحات تخصصی بانکداری اسلامی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " Islamic banking texts technical translation ترجمه اصطلاحات تخصصی بانکداری اسلامی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

آموزش تصویری زبان انگلیسی

آموزش تصویری زبان انگلیسی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " آموزش تصویری زبان انگلیسی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب ...

آموزش زبان انگلیسی تصویری بسته دوم

آموزش زبان انگلیسی تصویری بسته دوم
سایت dlct.ir مطلبی با نام " آموزش زبان انگلیسی تصویری بسته دوم " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

راهنمای تلفظ زبان انگلیسی

راهنمای تلفظ زبان انگلیسی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " راهنمای تلفظ زبان انگلیسی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب ...

اصول و روش کاربردی ترجمه

اصول و روش کاربردی ترجمه
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اصول و روش کاربردی ترجمه " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود ...

بازی در تاریکی اثر تونی موریسون Playing in the Dark by Toni Morrison

بازی در تاریکی اثر تونی موریسون   Playing in the Dark by Toni Morrison
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بازی در تاریکی اثر تونی موریسون Playing in the Dark by Toni Morrison " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

رمان خانه اثر تونی موریسون Home by Toni Morrison

رمان خانه اثر تونی موریسون   Home by Toni Morrison
سایت dlct.ir مطلبی با نام " رمان خانه اثر تونی موریسون Home by Toni Morrison " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

اسلاید و کتابهای درس روانشناسی زبان ارشد

اسلاید و کتابهای درس روانشناسی زبان ارشد
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اسلاید و کتابهای درس روانشناسی زبان ارشد " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

اسلاید و کتابهای درس روانشناسی زبان ارشد

اسلاید و کتابهای درس روانشناسی زبان ارشد
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اسلاید و کتابهای درس روانشناسی زبان ارشد " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

دانلود سخنرانی اوباما بعد از تیراندازی در شهر سندی هوک همراه با متن پیاده شده انگلیسی و ترجمه دقیق فارسی

دانلود سخنرانی اوباما بعد از تیراندازی در شهر سندی هوک همراه با متن پیاده شده انگلیسی و ترجمه دقیق فارسی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " دانلود سخنرانی اوباما بعد از تیراندازی در شهر سندی هوک همراه با متن پیاده شده انگلیسی و ترجمه دقیق فارسی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

دانلود ۱۰۰۰ جمله و عبارت پرکاربرد انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی ام پی تری

دانلود ۱۰۰۰ جمله و عبارت پرکاربرد انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی ام پی تری
سایت dlct.ir مطلبی با نام " دانلود 1000 جمله و عبارت پرکاربرد انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی ام پی تری " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

مجموعه آموزش زبان نصرت – پرتغالی

مجموعه آموزش زبان نصرت – پرتغالی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مجموعه آموزش زبان نصرت - پرتغالی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

کتاب آموزش زبان هلندی برای فارسی زبانان به علاوه ۱۰۰۰ لغت پرکاربرد هلندی با ترجمه فارسی

کتاب آموزش زبان هلندی برای فارسی زبانان به علاوه ۱۰۰۰ لغت پرکاربرد هلندی با ترجمه فارسی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " کتاب آموزش زبان هلندی برای فارسی زبانان به علاوه 1000 لغت پرکاربرد هلندی با ترجمه فارسی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

کتاب آموزش زبان عربی + فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان عربی + فایل های صوتی کتاب
سایت dlct.ir مطلبی با نام " کتاب آموزش زبان عربی + فایل های صوتی کتاب " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...