تحلیل هم آیندی (کانجانکچرال) مطالعات فرهنگی در ایران

تحلیل هم آیندی (کانجانکچرال) مطالعات فرهنگی در ایران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل هم آیندی (کانجانکچرال) مطالعات فرهنگی در ایران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

الگوی نقد نظام سیاسی در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام

الگوی نقد نظام سیاسی در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام
سایت dlct.ir مطلبی با نام " الگوی نقد نظام سیاسی در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

بررسی تاثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان)

بررسی تاثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي تاثير احساس محروميت نسبي بر هويت قومي(مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه کردستان) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

روایتگری معلولیت در سینمای ایران

روایتگری معلولیت در سینمای ایران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " روایتگری معلولیت در سینمای ایران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود ...

انقلاب اسلامی، واکاوی چرایی واگذاری قدرت به مهندس مهدی بازرگان

انقلاب اسلامی، واکاوی چرایی واگذاری قدرت به مهندس مهدی بازرگان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " انقلاب اسلامی، واکاوی چرایی واگذاری قدرت به مهندس مهدی بازرگان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون شهر قم

بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون شهر قم
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون شهر قم " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال ۱۳۹۲

سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال ۱۳۹۲
سایت dlct.ir مطلبی با نام " سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال 1392 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

بررسی تأثیر تحولات اقتصادى اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴

بررسی تأثیر تحولات اقتصادى  اجتماعی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي تأثير تحولات اقتصادى اجتماعي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (1384 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین و شاغلین محله زنجان جنوبی تهران، در فرایند نوسازی بافت های فرسوده

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین و شاغلین  محله زنجان جنوبی تهران، در فرایند نوسازی بافت های فرسوده
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین و شاغلین محله زنجان جنوبی تهران، در فرایند نوسازی بافت های فرسوده " برای دانلود قرار داده است. برای ...

سیر تحول مفهوم توسعه در مطبوعات ایران مطالعه تطبیقی مطبوعات دوره اصلاحات و اصولگرایی

سیر تحول مفهوم توسعه در مطبوعات ایران مطالعه تطبیقی مطبوعات دوره اصلاحات و اصولگرایی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " سیر تحول مفهوم توسعه در مطبوعات ایران مطالعه تطبیقی مطبوعات دوره اصلاحات و اصولگرایی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

بررسی تأثیر تکلیف گرایی بر کارآمدی سیاسی در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

بررسی تأثیر تکلیف گرایی بر  کارآمدی سیاسی در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي تأثير تکليف گرايي بر کارآمدي سياسي در انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

بررسی جامعه شناختی مهارت های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان(مطالعه موردی شهر شیراز)

بررسی جامعه شناختی مهارت های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان(مطالعه موردی شهر شیراز)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی جامعه شناختی مهارت های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان(مطالعه موردی شهر شیراز) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری؛ تحلیل جامعه شناختی نظریه شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خانواده

شرمساری بازپذیرکننده و بزهکاری؛ تحلیل جامعه  شناختی نظریه شرمساری بازپذیرکننده «بریث ویت» در بستر خانواده
سایت dlct.ir مطلبی با نام " شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان

امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی

بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

شناسایی معیارهای شهر دوستدار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه ها و تیپ های مختلف اجتماعی تهران

شناسایی معیارهای شهر دوستدار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه ها و تیپ های مختلف اجتماعی تهران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " شناسایی معیارهای شهر دوستدار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه ها و تیپ های مختلف اجتماعی تهران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن " برای دانلود قرار داده است. ...

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردی:کارکنان ثبت احوال مازندران)

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردی:کارکنان ثبت احوال مازندران)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه موردی:کارکنان ثبت احوال مازندران) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

عوامل جامعه شناختی مؤثر بر نظام اخلاقی نخبگان علمی

عوامل جامعه شناختی مؤثر بر نظام اخلاقی نخبگان علمی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " عوامل جامعه شناختي مؤثر بر نظام اخلاقي نخبگان علمي " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان کرج (سال تحصیلی ۹۳ ۱۳۹۲)

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان کرج  (سال تحصیلی ۹۳ ۱۳۹۲)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان کرج (سال تحصیلی 93 1392) " برای دانلود قرار داده است. برای ...

بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی شهر کرمان

بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی شهر کرمان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی شهر کرمان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

فرصت‌های ساختاری در فضای سایبر و تاثیر آن بر جنبشهای اجتماعی

فرصت‌های ساختاری در فضای سایبر و تاثیر آن بر جنبشهای اجتماعی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " فرصت‌هاي ساختاري در فضاي سايبر و تاثير آن بر جنبشهاي اجتماعي " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان

بررسی رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب شهر اصفهان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي رابطه تسهيم دانش و قابليت جذب دانش با بهبود کيفيت علمي از ديدگاه اعضاي هيئت علمي در دانشگاه هاي منتخب شهر اصفهان " برای دانلود قرار داده است. برای ...

بررسی عوامل موثر بر میزان مهریه در میان زوجین جوان(۱۸ تا ۳۵ سال) شهر قم

بررسی عوامل موثر بر میزان مهریه در میان زوجین جوان(۱۸ تا ۳۵ سال) شهر قم
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي عوامل موثر بر ميزان مهريه در ميان زوجين جوان(18 تا 35 سال) شهر قم " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و دورکیم

کارکردهای اجتماعی دین  از دیدگاه علامه طباطبایی و دورکیم
سایت dlct.ir مطلبی با نام " كاركردهاي اجتماعي دين از ديدگاه علامه طباطبايي و دوركيم " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

مجموعه بازار وکیل؛ پیشینه و کارکرد

مجموعه بازار وکیل؛ پیشینه و کارکرد
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مجموعه بازار وکیل؛ پیشینه و کارکرد " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

تحلیل در معماری عصر مفرغ قدیم شمال غرب ایران براساس حفاری های تپه زرنق هریس

تحلیل در معماری عصر مفرغ قدیم شمال غرب ایران براساس حفاری های تپه زرنق هریس
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل در معماری عصر مفرغ قدیم شمال غرب ایران براساس حفاری های تپه زرنق هریس " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجی آباد

رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجی آباد
سایت dlct.ir مطلبی با نام " رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجی آباد " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت ...

مقایسه فعالیت بدنی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دختران دبیرستانی مدارس

مقایسه فعالیت بدنی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دختران دبیرستانی مدارس
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مقایسه فعالیت بدنی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دختران دبیرستانی مدارس " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

بررسی اثرات محافظتی عصاره متانولی گیاهان Emblica officinalis و Terminalia chebulaو Terminalia bellerica بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم گل

بررسی اثرات محافظتی عصاره متانولی گیاهان Emblica officinalis و  Terminalia chebulaو Terminalia bellerica بر آسیب سلول های PC12  ناشی از محرومیت سرم گل
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثرات محافظتی عصاره متانولی گیاهان Emblica officinalis و Terminalia chebulaو Terminalia bellerica بر آسیب سلول های PC12 ناشی از محرومیت سرم گل " برای دانلود قرار داده ...