بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش آشکار و پنهان در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش آشکار و پنهان در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش آشکار و پنهان در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان " برای دانلود قرار داده ...

بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان

بررسی  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

ارزیابی عمل نمایندگی های بیمه ایران کرداستان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با خروجی نامطلوب

ارزیابی عمل نمایندگی های بیمه ایران کرداستان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با خروجی نامطلوب
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارزیابی عمل نمایندگی های بیمه ایران کرداستان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با خروجی نامطلوب " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در  اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک مطالعه موردی کلیه شعب بانک ملت استان گیلان

بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک مطالعه موردی  کلیه شعب بانک ملت استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک مطالعه موردی کلیه شعب بانک ملت استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان شرکتهای بیمه استان گیلان

رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان شرکتهای بیمه استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان شرکتهای بیمه استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان

عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی مورد مطالعه بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران در استان گیلان

تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی مورد مطالعه بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران در استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی مورد مطالعه بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران در استان گیلان " برای دانلود ...

تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان

تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

بررسی رابطه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان

بررسی رابطه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی رابطه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت استان گیلان

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمانی در سازمان بیمه سلامت استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت های تجاری کوچک و متوسّط استان گیلان

تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت های تجاری  کوچک و متوسّط استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت های تجاری کوچک و متوسّط استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

شیپ فایل آبادی ها شامل جمعیت و خانوار هر آبادی و لایه استان گیلان

شیپ فایل آبادی ها شامل جمعیت و خانوار هر آبادی و لایه استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " شیپ فایل آبادی ها شامل جمعیت و خانوار هر آبادی و لایه استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

پروژه درس مطالعات و شناخت روستا پروژه روستا۲: روستای برمچه خمام

پروژه درس مطالعات و شناخت روستا  پروژه روستا۲: روستای برمچه خمام
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پروژه درس مطالعات و شناخت روستا پروژه روستا2: روستای برمچه خمام " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

مطالعات اقلیم و معماری استان گیلان

مطالعات اقلیم و معماری استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مطالعات اقلیم و معماری استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

مقاله،ارزیابی عملکرد تئوری آنتروپی در تخمین تبخیر (مطالعه موردی: شهرستان تالش)

مقاله،ارزیابی عملکرد تئوری آنتروپی در تخمین تبخیر (مطالعه موردی: شهرستان تالش)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مقاله،ارزیابی عملکرد تئوري آنتروپی در تخمین تبخیر (مطالعه موردي: شهرستان تالش) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...