شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)

شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

بررسی افزایش حلالیت داروی سیمواستاتین با استفاده از روش پراکندگی جامد

بررسی افزایش حلالیت داروی سیمواستاتین با استفاده از روش پراکندگی جامد
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی افزایش حلالیت داروی سیمواستاتین با استفاده از روش پراکندگی جامد " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

بررسی اثر گیرنده CB2 سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1 هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5 در موش صحرایی نر نژاد ویستار

بررسی اثر گیرنده CB2  سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1  هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5 در موش صحرایی نر نژاد ویستار
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر گیرنده CB2 سیستم کانابینوئیدی در ناحیهCA1 هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از D-AP5 در موش صحرایی نر نژاد ویستار " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت ...

بررسی اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی،متانولی و آبی بخش هوائی گلدار

بررسی اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی،متانولی و آبی بخش هوائی گلدار
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی و فراکسیون های اتردوپترولی، کلروفرمی، اتیل استاتی،متانولی و آبی بخش هوائی گلدار " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

بررسی تیتر آنتی‌بادی حاصل از برنامه‌های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA

بررسی تیتر آنتی‌بادی حاصل از برنامه‌های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تیتر آنتی‌بادی حاصل از برنامه‌های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

مخمرها در سطح زمین انتشار جغرافیایی وسیعی دارند

مخمرها در سطح زمین انتشار جغرافیایی وسیعی دارند
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مخمرها در سطح زمین انتشار جغرافیایی وسیعی دارند " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

مدل طراحی ماهواره های مخابراتی برمبنای اطلاعات آماری word

مدل طراحی ماهواره های مخابراتی برمبنای اطلاعات آماری word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مدل طراحی ماهواره های مخابراتی برمبنای اطلاعات آماری word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

فرمولاسیون،مولاسیون، تولی و بررسی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی برنج و پودر حاصل از آن

فرمولاسیون،مولاسیون، تولی و بررسی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی برنج و پودر حاصل از آن
سایت dlct.ir مطلبی با نام " فرمولاسيون،مولاسيون، تولي و بررسي برخي ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي نوشيدني برنج و پودر حاصل از آن " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

تولید پنیر سیاهدانه و بررسی ویژگیهای فیزیکو شیمیایی ، حسی

تولید پنیر سیاهدانه و بررسی ویژگیهای فیزیکو شیمیایی ، حسی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " توليد پنیر سیاهدانه و بررسی ویژگیهای فیزیکو شیمیایی ، حسی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

بررسی تاثیر حلالهای مختلف بر استخراج ترکیبات فنولیک از گیاه زولنگ و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های حاصل

بررسی تاثیر حلالهای مختلف بر استخراج ترکیبات فنولیک از گیاه زولنگ و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های حاصل
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تاثیر حلالهای مختلف بر استخراج تركيبات فنوليك از گياه زولنگ و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های حاصل " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

بررسی تأثیر ترکیبی بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌شده با اسانس‌های گیاهی بر کیفیت انبارداری میوه

بررسی تأثیر ترکیبی بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌شده با اسانس‌های گیاهی بر کیفیت انبارداری میوه
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تأثیر ترکیبی بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌شده با اسانس‌های گیاهی بر کیفیت انبارداری میوه " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

اثرتیمارهای پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری WORD

اثرتیمارهای پس از برداشت بر  کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثرتیمارهای پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌ word

حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌  word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌ word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی word

برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

ارائه یک مدل برای استقرار رقابتی تسهیلات در بازار با استفاده از خوشه بندی WORD

ارائه یک مدل برای استقرار رقابتی تسهیلات در بازار  با استفاده از خوشه بندی WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار با استفاده از خوشه بندي WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل word

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

طراحی، ساخت و مطالعه تجربی انژکتور پیچشی ساده word

طراحی، ساخت و مطالعه تجربی انژکتور پیچشی ساده word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " طراحی، ساخت و مطالعه تجربی انژکتور پيچشی ساده word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

سیستم پارکینگ هوشمند کنار خیابانی با استفاده از ارتباطات بین خودرویی تحت موبایل word

سیستم پارکینگ هوشمند کنار خیابانی با استفاده از ارتباطات بین خودرویی تحت موبایل word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " سیستم پارکینگ هوشمند کنار خیابانی با استفاده از ارتباطات بین خودرویی تحت موبایل word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با رویکرد بازتولید

حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با رویکرد بازتولید
سایت dlct.ir مطلبی با نام " حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با رویکرد بازتولید " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی word

بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

کنترل فرکانس در سیستم قدرت مدرن در حضور مزارع بادی و باطری WORD

کنترل فرکانس در سیستم قدرت مدرن در حضور مزارع بادی و باطری WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " کنترل فرکانس در سیستم قدرت مدرن در حضور مزارع بادی و باطری WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

بررسی حالات گذرای الکترومغناطیسی در توربین های بادی word

بررسی حالات گذرای الکترومغناطیسی در  توربین های بادی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی حالات گذرای الکترومغناطیسی در توربین های بادی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

مطالعه مردم شناختی تاریخچه و اعتقادات ۹۲

مطالعه مردم شناختی تاریخچه و اعتقادات ۹۲
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مطالعه مردم شناختی تاریخچه و اعتقادات 92 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

کنترل اجتماعی در آموزه های قرآن کریمword

کنترل اجتماعی در آموزه های قرآن کریمword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " کنترل اجتماعی در آموزه های قرآن کریمword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری

تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI

کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT  ، TCI
سایت dlct.ir مطلبی با نام " کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم مطالعه موردی ساحل چاف تا چمخاله

پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم مطالعه موردی ساحل چاف تا چمخاله
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم مطالعه موردی ساحل چاف تا چمخاله " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی

مقایسه ادراک و حافظه بینایی  و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی   حرکتی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مقایسه ادراک و حافظه بینایی و شنیداری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر دختر با و بدون معلولیت جسمی حرکتی " برای دانلود قرار داده است. برای ...

مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر

مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بهنجار در چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...