مدل طراحی ماهواره های مخابراتی برمبنای اطلاعات آماری word

مدل طراحی ماهواره های مخابراتی برمبنای اطلاعات آماری word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مدل طراحی ماهواره های مخابراتی برمبنای اطلاعات آماری word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

مدلسازی و تحلیل آیروالاستیک بال و بدنه یک هواپیمای جنگنده word

مدلسازی و تحلیل  آیروالاستیک بال و بدنه  یک هواپیمای جنگنده word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مدلسازی و تحليل آيروالاستيک بال و بدنه يک هواپيمای جنگنده word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

بررسی پدیده فلاتر پانل تقویت شده با ریب و استرینگر و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک word

بررسی پدیده فلاتر پانل تقویت شده  با  ریب و استرینگر و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی پدیده فلاتر پانل تقویت شده با ریب و استرینگر و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

تحلیل عددی پایداری دینامیکی یک کپسول فضایی بازگشتی در حرکت پیچشی با نوسانات اجباری و آزاد

تحلیل عددی پایداری دینامیکی یک کپسول فضایی بازگشتی در حرکت پیچشی با نوسانات اجباری و آزاد
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل عددی پایداری دینامیکی یک کپسول فضایی بازگشتی در حرکت پیچشی با نوسانات اجباری و آزاد " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

تدوین و تست نرم افزار شبیه ساز میدان مغناطیسی مداری Magnetic Field Simulator Design And Manufactory

تدوین و تست نرم افزار شبیه ساز میدان مغناطیسی مداری Magnetic Field Simulator Design And Manufactory
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تدوین و تست نرم افزار شبیه ساز میدان مغناطیسی مداری Magnetic Field Simulator Design And Manufactory " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

پاورپوینت لیزروفیبرنوری

پاورپوینت لیزروفیبرنوری
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پاورپوینت ليزروفيبرنوري " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده ...

در مورد انرژی اتمی و تحقیقات دانشجویی

در مورد انرژی اتمی و تحقیقات دانشجویی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " در مورد انرژی اتمی و تحقیقات دانشجویی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

تشخیص موقعیت هدف پرنده به روش پردازش تصویر

تشخیص موقعیت هدف پرنده به روش پردازش تصویر
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تشخیص موقعیت هدف پرنده به روش پردازش تصوير " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

بررسی نقش تعداد و مرتبه المان در تحلیل مودال بال هواپیما (ناکا ۰۰۱۲ ) به روش اجزاء محدود

بررسی نقش تعداد و مرتبه المان در تحلیل مودال بال هواپیما (ناکا ۰۰۱۲ ) به روش اجزاء محدود
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی نقش تعداد و مرتبه المان در تحلیل مودال بال هواپیما (ناکا 0012 ) به روش اجزاء محدود " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

مهندسی فرودگاه

مهندسی فرودگاه
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مهندسی فرودگاه " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده ...

بررسی معادلات حرکتی موشکهای چند مرحلهای فضایی ماهواره بر

بررسی معادلات حرکتی موشکهای چند مرحلهای فضایی ماهواره بر
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی معادلات حرکتی موشکهای چند مرحلهای فضایی ماهواره بر " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

آنالیز ارتعاشی پوسته ی استوانه ای کامپوزیتی دوار دارای حفره

آنالیز ارتعاشی پوسته ی استوانه ای کامپوزیتی دوار دارای  حفره
سایت dlct.ir مطلبی با نام " آنالیز ارتعاشی پوسته ی استوانه ای کامپوزیتی دوار دارای حفره " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

شناسایی سطح سوخت در مخازن بهم پیوسته هواپیما (مدل ریاضی مخازن) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی بوسیله تابع عملگر سیگموئید پارامتریک

شناسایی سطح سوخت در مخازن بهم پیوسته هواپیما (مدل ریاضی مخازن) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی بوسیله تابع عملگر سیگموئید پارامتریک
سایت dlct.ir مطلبی با نام " شناسایی سطح سوخت در مخازن بهم پیوسته هواپیما (مدل ریاضی مخازن) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی بوسیله تابع عملگر سیگموئید پارامتریک " برای دانلود قرار داده است. برای ...

بهینه سازی طراحی مفهومی یک ماهواره بر دومرحله ای سوخت مایع

بهینه سازی طراحی مفهومی یک ماهواره بر دومرحله ای سوخت مایع
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بهینه سازی طراحی مفهومی یک ماهواره بر دومرحله ای سوخت مایع " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

برنامه ریزی راهبردی پدافند غیرعامل کالبد ایستگاه پمپاژ آب شهر یزد در حملات موشکی

برنامه ریزی راهبردی پدافند غیرعامل کالبد ایستگاه پمپاژ آب شهر یزد در حملات موشکی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " برنامه ریزی راهبردی پدافند غیرعامل کالبد ایستگاه پمپاژ آب شهر یزد در حملات موشکی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

تجزیه و تحلیل سوانح هوایی در صنعت حمل و نقل هوایی

تجزیه و تحلیل سوانح هوایی در صنعت حمل و نقل هوایی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تجزیه و تحلیل سوانح هوایی در صنعت حمل و نقل هوایی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

Empirical Investigation of Flow Interferences and Aerodynamic Behaviors of Three Squared-section Cylinders in an Equilateral-triangular Arrangement Su

Empirical Investigation of Flow Interferences and Aerodynamic Behaviors of Three Squared-section Cylinders in an Equilateral-triangular Arrangement Su
سایت dlct.ir مطلبی با نام " Empirical Investigation of Flow Interferences and Aerodynamic Behaviors of Three Squared-section Cylinders in an Equilateral-triangular Arrangement Su " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

معرفی و مقایسه روش های طراحی بهینه چندموضوعی ( MDO ) و بکارگیری آن ها در وسایل هوافضایی

معرفی و مقایسه روش های طراحی بهینه چندموضوعی ( MDO ) و بکارگیری آن ها در وسایل هوافضایی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " معرفی و مقايسه روش های طراحی بهينه چندموضوعی ( MDO ) و بكارگيری آن ها در وسايل هوافضايی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

طراحی سیستم کنترل وضعیت هلی کوپتر بدون سرنشین توسط کنترلر مد لغزشی فازی در حضور نامعینی و اغتشاش خارجی

طراحی سیستم کنترل وضعیت هلی کوپتر بدون سرنشین توسط کنترلر مد لغزشی فازی در حضور نامعینی و اغتشاش خارجی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " طراحی سیستم کنترل وضعیت هلی کوپتر بدون سرنشین توسط کنترلر مد لغزشی فازی در حضور نامعینی و اغتشاش خارجی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

طراحی کنترل کننده با روش الگوریتم توسعه یافته پیش بین تفاضلی مقید برای بالگرد بدون سرنشین در حالت پرواز ایستا در حضورنامعینی ها

طراحی کنترل کننده با روش الگوریتم توسعه یافته پیش بین تفاضلی مقید برای بالگرد بدون سرنشین در حالت پرواز ایستا در حضورنامعینی ها
سایت dlct.ir مطلبی با نام " طراحی کنترل کننده با روش الگوریتم توسعه یافته پیش بین تفاضلی مقید برای بالگرد بدون سرنشین در حالت پرواز ایستا در حضورنامعینی ها " برای دانلود قرار داده است. برای ...

پروژه هیدرولوژی

پروژه هیدرولوژی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پروژه هیدرولوژی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده ...

نحوه کار کردن در ایستگاه فضایی بین المللی ناسا

نحوه کار کردن در ایستگاه فضایی بین المللی ناسا
سایت dlct.ir مطلبی با نام " نحوه کار کردن در ایستگاه فضایی بین المللی ناسا " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

مدل سازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف پذیر word

مدل سازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف پذیر word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مدل سازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات ماهواره با صفحات خورشیدی انعطاف پذیر word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

طراحی بهینه مقاوم مشارکتی با رویکرد چندهدفی برای حامل فضایی با احتساب عدم قطعیت word

طراحی بهینه مقاوم مشارکتی با رویکرد چندهدفی برای حامل فضایی با احتساب عدم قطعیت word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " طراحي بهينه مقاوم مشارکتي با رويکرد چندهدفي براي حامل فضايي با احتساب عدم قطعيت word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

کنترل فرآیند تحریک در ژیروسکوپ ارتعاشیMEMS

کنترل فرآیند تحریک در ژیروسکوپ ارتعاشیMEMS
سایت dlct.ir مطلبی با نام " کنترل فرآیند تحریک در ژیروسکوپ ارتعاشیMEMS " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

efw

efw
سایت dlct.ir مطلبی با نام " efw " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و ...