بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران۹۲

بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران نوع شخصیت و میزان تنیدگی کارکنان صف بانک پارسیان شعب شمال و غرب شهر تهران۹۲
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران نوع شخصيت و ميزان تنيدگي كاركنان صف بانك پارسيان شعب شمال و غرب شهر تهران92 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل ...

پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز

پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط و وفاداري مشتريان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

تبیین موانع فراروی ورودپیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد۹۱

تبیین موانع فراروی ورودپیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد۹۱
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تبیین موانع فراروي ورودپیاده سازي و بکارگیري نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد91 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

تحقیق ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از مدل DEA

تحقیق ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از مدل DEA
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحقیق ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از مدل DEA " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی مورد مطالعه اعضا هیأت علمی وکارکنان دانشگاه شهید باهنرودانشگاه آزاد اسلامی کرمان۹۳

رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی مورد مطالعه اعضا هیأت علمی وکارکنان دانشگاه شهید باهنرودانشگاه آزاد اسلامی کرمان۹۳
سایت dlct.ir مطلبی با نام " رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی مورد مطالعه اعضا هیأت علمی وکارکنان دانشگاه شهید باهنرودانشگاه آزاد اسلامی کرمان93 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت ...

عنوان مدل و رهیافتی نو جهت حل مسایل پیچیده و بزرگ در علوم مهندسی صنعت و تجارت

عنوان مدل و رهیافتی نو جهت حل مسایل پیچیده و بزرگ در علوم مهندسی صنعت و تجارت
سایت dlct.ir مطلبی با نام " عنوان مدل و رهیافتی نو جهت حل مسایل پیچیده و بزرگ در علوم مهندسی صنعت و تجارت " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی مطالعه موردی کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان

رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی  مطالعه موردی کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی مطالعه موردی کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان " برای دانلود ...

بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر راه‏اندازی کسب‏ و کار خانگیWORD

بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر راه‏اندازی کسب‏ و کار خانگیWORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر راه‏اندازی کسب‏ و کار خانگیWORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل

بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبیل
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی رابطه بين مولفه های کيفيت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبيل " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

بررسی رابطه بین جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی

بررسی رابطه بین جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي رابطه بین جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت در كاركنان اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت ...

اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون استان اصفهان)

اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون استان اصفهان)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی (مطالعه موردی بانک توسعه تعاون استان اصفهان) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران

بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام ۹۴

بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام ۹۴
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام 94 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت ...

بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران

بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

بررسی رابطه بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری۹۳

بررسی رابطه بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری۹۳
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی رابطه بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری93 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

تاثیر نگرش سرمایه گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران۹۳

تاثیر نگرش سرمایه گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران۹۳
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثیر نگرش سرمایه گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران93 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا مطالعه موردی شرکت های تولید کننده مواد لبنی در استان گیلان

ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا مطالعه موردی شرکت های تولید کننده مواد لبنی در استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا مطالعه موردی شرکت های تولید کننده مواد لبنی در استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت ...

تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک سیستان

تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک سیستان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک سیستان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

بررسی پژوهش‌ها و مطالعاتی است که در زمینه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

بررسی پژوهش‌ها و مطالعاتی است که در زمینه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي پژوهش‌ها و مطالعاتي است که در زمينه کيفيت زندگي کاري و تعهد سازماني " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان

ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

تاثیر کاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی مورد مطالعه شعبه دو قم در سال ۹۲ -۹۱

تاثیر کاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی  مورد مطالعه  شعبه دو قم   در سال ۹۲ -۹۱
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی مورد مطالعه شعبه دو قم در سال 92 -91 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت ...

تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی مطالعه موردی شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت

تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی مطالعه موردی شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی مطالعه موردی شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد ...

تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان

تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی ۹۱

تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی ۹۱
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی 91 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

آسیب شناسی عوامل مؤثر بر ترک خدمت نخبگان از دیدگاه مدیران

آسیب شناسی عوامل مؤثر بر ترک خدمت نخبگان از دیدگاه مدیران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " آسیب شناسی عوامل مؤثر بر ترک خدمت نخبگان از دیدگاه مدیران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران

تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلند مدت شرکت انتقال گاز ایران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثير استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي بلند مدت شركت انتقال گاز ايران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ مورد مطالعه استان گیلان

عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  مورد مطالعه استان گیلان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ مورد مطالعه استان گیلان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...