ارزیابی تغییرشکل و رفتار ورق‌های تقویت‌شده متاثر از خوردگی با رویکرد کاربرد در درب حوضچه‌های خشک

ارزیابی تغییرشکل و رفتار ورق‌های تقویت‌شده متاثر از خوردگی با رویکرد کاربرد در درب حوضچه‌های خشک
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارزیابی تغییرشکل و رفتار ورق‌های تقویت‌شده متاثر از خوردگی با رویکرد کاربرد در درب حوضچه‌های خشک " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

بررسی گسیل امواج الکترومغناطیسی در پلاسما با استفاده از ویژه مدهای خطی به دام افتاده

بررسی گسیل امواج الکترومغناطیسی در پلاسما با استفاده از  ویژه مدهای خطی به دام افتاده
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی گسیل امواج الکترومغناطیسی در پلاسما با استفاده از ویژه مدهای خطی به دام افتاده " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III93

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III93
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III93 " برای ...

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفیWORD92

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفیWORD92
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفیWORD92 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

رشد نانوذرات مغز پوست۹۳ CdTeCdS در محیط آبی به منظور بهبود بازدهی کوانتومی نورتابی

رشد نانوذرات مغز پوست۹۳ CdTeCdS در محیط آبی به منظور بهبود بازدهی کوانتومی نورتابی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " رشد نانوذرات مغز پوست93 CdTeCdS در محیط آبی به منظور بهبود بازدهی کوانتومی نورتابی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی۹۳

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی۹۳
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی93 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

مطالعه تحلیلی خواص اپتیکی خطی و غیر خطی نانو لوله های کربنی

مطالعه تحلیلی خواص اپتیکی خطی و غیر خطی نانو لوله های کربنی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مطالعه تحليلي خواص اپتيکي خطي و غير خطي نانو لوله هاي کربني " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته ۹۳

یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته ۹۳
سایت dlct.ir مطلبی با نام " یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته 93 " برای دانلود قرار داده ...

بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار

بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی

پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

تعیین تابع پاسخ غیرخطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)

تعیین تابع پاسخ غیرخطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تعیین تابع پاسخ غیرخطی آشکارسازهای 2 اینچی و 3 اینچی CsI(Tl) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو

مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب اسید

بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب اسید
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب اسید " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف

مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک۹۳ ZnO جانشانی شده با Mnبر روی خواص اپتیکی آنها

اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک۹۳ ZnO جانشانی شده با Mnبر روی خواص اپتیکی آنها
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک93 ZnO جانشانی شده با Mnبر روی خواص اپتیکی آنها " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

بررسی درهم تنیدگی اتم و فوتون با رهیافت مدل ۹۴

بررسی درهم تنیدگی اتم و فوتون با رهیافت مدل ۹۴
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي درهم تنيدگي اتم و فوتون با رهيافت مدل 94 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با استفاده از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای هم

محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با استفاده از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای هم
سایت dlct.ir مطلبی با نام " محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با استفاده از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای هم " برای دانلود قرار داده ...

بررسی تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی۹۲

بررسی تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی۹۲
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی92 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین۹۳

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین۹۳
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین93 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا۹۳

تحریک نوسانات ۵ دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا۹۳
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحریک نوسانات 5 دقیقه ای در سیخک های خورشیدی با اعمال شار پایا93 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

جفت شدگی غیرعادی کوارک تاپ و تولید کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده۹۳ LHC

جفت شدگی غیرعادی کوارک تاپ و تولید کوارک تاپ  پاد کوارک تاپ در شتابدهنده۹۳ LHC
سایت dlct.ir مطلبی با نام " جفت شدگی غيرعادی کوارک تاپ و توليد کوارک تاپ پاد کوارک تاپ در شتابدهنده93 LHC " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های ۲TeO-5O2V-Sb

اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در  شیشه های ۲TeO-5O2V-Sb
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های 2TeO-5O2V-Sb " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

شبیه سازی قلب راکتور۹۱ VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX

شبیه سازی قلب راکتور۹۱ VVER-1000  و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX
سایت dlct.ir مطلبی با نام " شبیه سازی قلب راکتور91 VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی

مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای  دوتریوم هلیوم ۳ به روش محصورسازی مغناطیسی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم هلیوم 3 به روش محصورسازی مغناطیسی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

پراکندگی رامان در نقاط کوانتمی نیم رسانا۹۳

پراکندگی رامان در نقاط کوانتمی نیم رسانا۹۳
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پراکندگی رامان در نقاط کوانتمی نیم رسانا93 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

ضرایب ویریال و معادله حالت مایعات با مولکول های بیضی وار سخت

ضرایب ویریال و معادله حالت مایعات با مولکول های بیضی وار سخت
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ضرايب ويريال و معادله حالت مایعات با مولکول های بیضی وار سخت " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE

مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی  خالصMBE
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده

کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده
سایت dlct.ir مطلبی با نام " کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژلنانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن

سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژلنانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن
سایت dlct.ir مطلبی با نام " سنتز نانوکامپوزيت سيليکا آئروژلنانو ذرات فريت کبالت و بررسی ویژگی های مغناطیسی آن " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

ویژگی های فیزیکی ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه گیری

ویژگی های فیزیکی ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه گیری
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ویژگی های فیزیکی ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه گیری " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...