ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین word

ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین  word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط دو هدفه با محدودیت های زمان آماده سازی وابسته به توالی و پیش نیازی کارها و دسترسی محدود به ماشین هاword

زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط دو هدفه با محدودیت های زمان آماده سازی وابسته به توالی و پیش نیازی کارها و دسترسی محدود به ماشین هاword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " زمان بندی ماشین های موازی نامرتبط دو هدفه با محدودیت های زمان آماده سازی وابسته به توالی و پیش نیازی کارها و دسترسی محدود به ماشین هاword " برای دانلود ...

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری word

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله تصمیم‌گیری word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی word

مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مدلسازی و حل یک مسأله مکان یابی سلسله مراتبی چند هدفه با تقاضای فازی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

مساله مکان یابی- تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی word

مساله مکان یابی-  تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مساله مکان یابی- تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

مساله مکانیابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور یک مانع خطی با حرکت احتمالی به صورت نرمال word

مساله مکانیابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور یک مانع خطی با حرکت احتمالی به صورت نرمال word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مساله مکانیابی چند تسهیله با فواصل متعامد در حضور یک مانع خطی با حرکت احتمالی به صورت نرمال word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

بررسی تأثیر ترکیبی بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌شده با اسانس‌های گیاهی بر کیفیت انبارداری میوه

بررسی تأثیر ترکیبی بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌شده با اسانس‌های گیاهی بر کیفیت انبارداری میوه
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تأثیر ترکیبی بسته‌بندی با اتمسفر تعدیل‌شده با اسانس‌های گیاهی بر کیفیت انبارداری میوه " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

بررسی تاثیر حلالهای مختلف بر استخراج ترکیبات فنولیک از گیاه زولنگ و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های حاصل

بررسی تاثیر حلالهای مختلف بر استخراج ترکیبات فنولیک از گیاه زولنگ و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های حاصل
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تاثیر حلالهای مختلف بر استخراج تركيبات فنوليك از گياه زولنگ و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های حاصل " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

تولید پنیر سیاهدانه و بررسی ویژگیهای فیزیکو شیمیایی ، حسی

تولید پنیر سیاهدانه و بررسی ویژگیهای فیزیکو شیمیایی ، حسی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " توليد پنیر سیاهدانه و بررسی ویژگیهای فیزیکو شیمیایی ، حسی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

فرمولاسیون،مولاسیون، تولی و بررسی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی برنج و پودر حاصل از آن

فرمولاسیون،مولاسیون، تولی و بررسی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی برنج و پودر حاصل از آن
سایت dlct.ir مطلبی با نام " فرمولاسيون،مولاسيون، تولي و بررسي برخي ويژگي هاي فيزيکوشيميايي و حسي نوشيدني برنج و پودر حاصل از آن " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل word

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه يك الگوریتم فراابتکاری برای مدل ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل حمل و نقل word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

ارائه یک مدل برای استقرار رقابتی تسهیلات در بازار با استفاده از خوشه بندی WORD

ارائه یک مدل برای استقرار رقابتی تسهیلات در بازار  با استفاده از خوشه بندی WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار با استفاده از خوشه بندي WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی word

برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " برنامه ریزی عملیات ترمینال های کانتینری با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌ word

حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌  word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌ word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

اثرتیمارهای پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری WORD

اثرتیمارهای پس از برداشت بر  کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثرتیمارهای پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه آماده مصرف در دوره نگهداری WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی word

ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه مدل چند هدفه زنجیره تأمین با مصالحه ارزیابی هزینه و کیفیت محصولات تولیدی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت word

پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت-های نگهداری word

زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت-های نگهداری word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت-های نگهداری word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می ...

طراحی سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی-های تکاملی word

طراحی سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی-های تکاملی word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " طراحی سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی-های تکاملی word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره word

معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

بررسی آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان (۲)

بررسی آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان (۲)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان (2) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

جداسازی و شناسایی سروتیپ های سالمونلاهای جدا شده از تخم مرغ های بومی و صنعتی استان مازندران با استفاده از PCR (2)

جداسازی و شناسایی سروتیپ های سالمونلاهای جدا شده از تخم مرغ های بومی و صنعتی استان مازندران با استفاده از PCR (2)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " جداسازی و شناسایی سروتیپ های سالمونلاهای جدا شده از تخم مرغ های بومی و صنعتی استان مازندران با استفاده از PCR (2) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت ...

بهینه سازی مکان شمارنده های ترافیکی جهت دستیابی به چگونگی توزیع سفر میان نواحی ترافیکیword

بهینه سازی مکان شمارنده های ترافیکی جهت دستیابی به چگونگی توزیع  سفر میان نواحی ترافیکیword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بهینه سازی مکان شمارنده های ترافیکی جهت دستیابی به چگونگی توزیع سفر میان نواحی ترافیکیword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

زمانبندی خط مونتاژ جریان کارگاهی دو مرحله ای با در نظر گرفتن اثر کهولت در زمان پردازش، محدودیت دسترسی به کارها و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانهword

زمانبندی خط مونتاژ جریان کارگاهی دو مرحله ای با در نظر گرفتن اثر کهولت در زمان پردازش، محدودیت دسترسی به کارها و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانهword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " زمانبندی خط مونتاژ جریان کارگاهی دو مرحله ای با در نظر گرفتن اثر کهولت در زمان پردازش، محدودیت دسترسی به کارها و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانهword " برای دانلود قرار ...

مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران وحل آن به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII

مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران وحل آن به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران وحل آن به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت ...

اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمااثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو لو در پایدارسازی روغن آفتابگردان طی دو شرایط ذخیره سازی و حرارتی

اثر آنتی اکسیدانی عصاره  پوست خرمااثر آنتی اکسیدانی عصاره  پوست خرمالو لو در پایدارسازی روغن آفتابگردان طی دو شرایط ذخیره سازی و حرارتی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمااثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو لو در پایدارسازی روغن آفتابگردان طی دو شرایط ذخیره سازی و حرارتی " برای دانلود قرار داده ...

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله کوله پشتی دو بعدی با قطعات مستطیلی شکل word

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله کوله پشتی دو بعدی با قطعات مستطیلی شکل word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله کوله پشتی دو بعدی با قطعات مستطیلی شکل word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته word

الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل  بهینه سازی پیوسته word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " الگوریتم تکاملی جستجوگر ، یک الگوریتم جدید برای مسائل بهینه سازی پیوسته word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی و مدل کارت امتیازی متوازن word

ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی و مدل کارت امتیازی متوازن word
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارزیابی کارآیی زنجیره ي تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاي فازي و مدل کارت امتیازي متوازن word " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزرword

بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزرword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزرword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...