بررسی معانی ثانویه صد غزل از حسین منزوی بر اساس نظریه تحلیل گفتمان گرایس WORD

بررسی معانی ثانویه صد غزل از حسین منزوی بر اساس نظریه تحلیل گفتمان گرایس WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی معانی ثانویه صد غزل از حسین منزوی بر اساس نظریه تحلیل گفتمان گرایس WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

بررسی تاثیر بازی ‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی

بررسی تاثیر بازی ‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تاثیر بازی ‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

بررسی توصیفی – تحلیلی کتاب های برگزیده و پژوهش های برتر در استان کرمان و پیامد های فرهنگی و ادبی آنها

بررسی توصیفی – تحلیلی کتاب های برگزیده و پژوهش های برتر در استان کرمان و پیامد های فرهنگی  و ادبی آنها
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی توصیفی - تحلیلی کتاب های برگزیده و پژوهش های برتر در استان کرمان و پیامد های فرهنگی و ادبی آنها " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت ...

بررسی سه تیپ شخصیتی «عاقل»، «نادان» و «دیوانه» در حکایات طنز آمیز مثنوی های عطارword

بررسی سه تیپ شخصیتی «عاقل»، «نادان» و «دیوانه»  در حکایات طنز آمیز مثنوی های عطارword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي سه تيپ شخصيتي «عاقل»، «نادان» و «ديوانه» در حكايات طنز آميز مثنوي هاي عطارword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

بررسی و تحلیل قصه‌های محلی استان کهگیلویه و بویراحمد

بررسی و تحلیل قصه‌های محلی استان کهگیلویه و بویراحمد
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي و تحليل قصه‌هاي محلي استان کهگيلويه و بويراحمد " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

تحلیل عنصر شخصیت در رمان یاران حلقه WORD

تحلیل عنصر شخصیت در رمان یاران حلقه WORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل عنصر شخصیت در رمان یاران حلقه WORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل ...

تحلیل ساختاری و محتوایی داستان های کوتاه بهرام صادقی

تحلیل ساختاری و محتوایی داستان های کوتاه بهرام صادقی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحليل ساختاري و محتوايي داستان هاي كوتاه بهرام صادقی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

شعر کودک و دفاع مقدّس

شعر کودک و دفاع مقدّس
سایت dlct.ir مطلبی با نام " شعر کودک و دفاع مقدّس " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود ...

صور خیال در غزلیّات خواجوی کرمانی

صور خیال در غزلیّات خواجوی کرمانی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " صور خیال در غزلیّات خواجوی کرمانی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ

تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان

فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " فرهنگ عامه مردم منطقه گنجان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود ...

البنیات الأسلوبیه فی دعاء البنیات الأسلوبیه

البنیات الأسلوبیه فی دعاء البنیات الأسلوبیه
سایت dlct.ir مطلبی با نام " البنيات الأسلوبية في دعاء البنيات الأسلوبية " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

تصویر های شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار

تصویر های شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تصویر های شاعرانه سیمین بهبهانی و شفیعی کدکنی از منظـر نقد زن مدار " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

پیوند ادبیّات با اقتصاد در آثار سعدی

پیوند ادبیّات با اقتصاد در آثار سعدی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پیوند ادبیّات با اقتصاد در آثار سعدی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

بررسی قصه های قرآنی در متون نظم از آغاز تاپایان قرن ششم

بررسی قصه های قرآنی در متون نظم از آغاز تاپایان قرن ششم
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی قصه های قرآنی در متون نظم از آغاز تاپایان قرن ششم " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

بررسی نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی

بررسی نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

بررسی اساطیر در خمسه نظامی

بررسی اساطیر در خمسه نظامی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اساطیر در خمسه نظامی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود ...

بررسی ساختار بینامتنی تذکرهالاولیای عطار

بررسی ساختار بینامتنی تذکرهالاولیای عطار
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی ساختار بینامتنی تذکرةالاولیای عطار " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود ...

بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجریword

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجریword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجریword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

بررسی عناصر حماسی در اشعار قاآنی

بررسی عناصر حماسی در اشعار قاآنی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي عناصر حماسي در اشعار قاآني " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

بررسی کهن¬الگوهای داراب¬نامه طرسوسی

بررسی کهن¬الگوهای داراب¬نامه طرسوسی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي كهن¬الگوهاي داراب¬نامة طرسوسي " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب ...

کارنامه‌ی داستان‌نویسی استان فارس از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۷

کارنامه‌ی داستان‌نویسی استان فارس از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۷
سایت dlct.ir مطلبی با نام " کارنامه‌ی داستان‌نویسی استان فارس از سال 1357 تا 1377 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

بررسی صور خیال در صحیفه سجادیه

بررسی صور خیال در صحیفه سجادیه
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي صور خيال در صحيفه سجاديه " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

جلوه‌های عرفان در دیوان فیض کاشانی

جلوه‌های عرفان در دیوان فیض کاشانی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " جلوه‌های عرفان در دیوان فیض کاشانی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربیword

بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربیword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربیword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان کرمان)

ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی  در محیط داخلی زندان کرمان)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ادبیات زندان( بررسی اصطلاحات، اشعار،دیوار نوشته هاو ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان کرمان) " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنویword

نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنویword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنویword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

قهر و لطف در دفتر اول و دوم و سوم مثنوی معنوی مولانا

قهر و لطف در دفتر اول و دوم و سوم مثنوی معنوی مولانا
سایت dlct.ir مطلبی با نام " قهر و لطف در دفتر اول و دوم و سوم مثنوی معنوی مولانا " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...