اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به ...

پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم مطالعه موردی ساحل چاف تا چمخاله

پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم مطالعه موردی ساحل چاف تا چمخاله
سایت dlct.ir مطلبی با نام " پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم مطالعه موردی ساحل چاف تا چمخاله " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI

کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT  ، TCI
سایت dlct.ir مطلبی با نام " کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید ...

تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری

تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگریword

تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگریword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگریword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر توریسم آموزشیWORD

مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر توریسم آموزشیWORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در تهران با تاکید بر توریسم آموزشیWORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران

بررسی نقش جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسي نقش جاذبه ها و پتانسيل هاي گردشگري شهرستان کوهدشت در جذب گردشگران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت)

امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت)
سایت dlct.ir مطلبی با نام " امکان سنجی تغییر وضعیت معادن متروکه روباز به نواحی گردشگری جهت ایجاد توسعه پایدار در مناطق روستایی( مطالعه موردی روستای دره زرشک- منطقه تفت) " برای دانلود قرار داده است. ...

برنامه ریزی توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی (مطالعه موردی شهرستان آشتیان روستای آهو(

برنامه ریزی توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی (مطالعه موردی شهرستان آشتیان روستای آهو(
سایت dlct.ir مطلبی با نام " برنامه ریزی توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی (مطالعه موردی شهرستان آشتیان روستای آهو( " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...

رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی- اجتماعی گردشگریword

رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی- اجتماعی گردشگریword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی- اجتماعی گردشگریword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

برنامه ریزی توسعه گردشگری با تا کید بر میراث فرهنگی بخش مرکزی شهرستان رودبارWORD

برنامه ریزی توسعه گردشگری با تا کید بر میراث فرهنگی بخش مرکزی شهرستان رودبارWORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " برنامه ريزي توسعه گردشگري با تا كيد بر ميراث فرهنگي بخش مركزي شهرستان رودبارWORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

‎اولویت بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشور از دید گردشگران

‎اولویت بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشور از دید گردشگران
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ‎اولویت بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشور از دید گردشگران " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با ...

بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی

بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد گردشگریWORD

توسعه مدل ریسک ادراک شده  سفر به ایران به عنوان یک مقصد گردشگریWORD
سایت dlct.ir مطلبی با نام " توسعه مدل ريسک ادراک شده سفر به ايران به عنوان يك مقصد گردشگریWORD " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکابword

شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکابword
سایت dlct.ir مطلبی با نام " شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکابword " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک ...

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق ۴ و ۸ شهر مشهد )۹۳

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق ۴ و ۸ شهر مشهد )۹۳
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )93 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد
سایت dlct.ir مطلبی با نام " ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود ...

اندازه‌گیری توزیع مکانی و زمانی بارش

اندازه‌گیری توزیع مکانی و زمانی بارش
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اندازه‌گیري توزیع مکانی و زمانی بارش " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه ...

بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت

بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی اهمیت مار در اساطیر سه تمدن با سه جغرافیای متفاوت " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

بررسی بارانهای کوتاه مدت ۲۴ ساعته شهر بندر انزلی

بررسی بارانهای کوتاه مدت ۲۴ ساعته شهر بندر انزلی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود ...

بررسی روند تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت

بررسی روند تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی روند تغییرات یخبندانهای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره و اثر سرمازدگی بر محصول برنج مطالعه موردی شهرستان رشت " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل ...

بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان

بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی عوامل موثر بر روند تغییرات کمی و کیفی صنعت گردشگری در شهر لاهیجان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک ...

بررسی نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکل– دیلمان

بررسی نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکل– دیلمان
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکل– دیلمان " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی ...

بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)۹۳

بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)۹۳
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)93 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

تحلیل فضایی ورودی شهر ( مطالعه موردی ورودی قزوین به رشت

تحلیل فضایی ورودی شهر ( مطالعه موردی ورودی قزوین به رشت
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل فضایی ورودی شهر ( مطالعه موردی ورودی قزوین به رشت " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

تاثیر عوامل کرونوپلیتیکی بر همگرایی‌های منطقه‌ای با محوریت جمهوری اسلامی ایران»

تاثیر عوامل کرونوپلیتیکی بر همگرایی‌های منطقه‌ای با محوریت جمهوری اسلامی ایران»
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تاثير عوامل کرونوپلیتیکی بر همگرايي‌هاي منطقه‌اي با محوريت جمهوري اسلامي ايران» " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت

تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت
سایت dlct.ir مطلبی با نام " تحلیل ژئوپلتیک اقلیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر بهائیت " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت ...

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
سایت dlct.ir مطلبی با نام " بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر ...

توریسم

توریسم
سایت dlct.ir مطلبی با نام " توریسم " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و ...

اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان۹۰

اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان۹۰
سایت dlct.ir مطلبی با نام " اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی بر نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر اصفهان90 " برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر ...