درباره ما

 

 

وبسایت DLCT.ir برای دسترسی آسان بازدید کننده ها به منابع علمی آموزشی ، نرم افزار و اپلیکیشن و کلا فایل هایی که در سایت های دیگر برای دانلود یا فروش قرار داده شده اند پایه ریزی شده است.
جمع آوری بیش از ۱۷۰ هزار عنوان از فایل های قابل دانلود در یک وبگاه می تواند برای مخاطبان کمک زیادی در صرفه جویی زمان باشد که تنها با یک جستجوی ساده مطالب مورد نظر در دسترس آنها خواهد بود.

 

آغاز به کار در سال ۱۳۹۶ .