طرح بازسازی و احیای مسیر رودخانه خشک و دریاچه مهارلو

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” طرح بازسازی و احیای مسیر رودخانه خشک و دریاچه مهارلو ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

طرح بازسازی و احیای مسیر رودخانه خشک و دریاچه مهارلو

طرح بازسازی و احیای مسیر رودخانه خشک و دریاچه مهارلو

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات:۱۳
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
آب یکی از مهمترین منابع حیاتی انسانهاست. در گذشته مصرف آب بدون توسعه محدودیت های حوضه آبریز بودهاست که تبعاتی منفی نیز برای انسان داشته است. طوری که به دلیل استفاده بی رویه رودخانه ها از شرایط مطلوب طبیعی خود خارج شده اند. برای بازگرداندن رودخانه ها به وضعیت مطلوب احتیاج به مطالعه و بررسی وضعیت و شرایط طبیعی رود ونهایتا احیای مسیر عبور آنها می باشد. از آنجایی که رودخانه خشک در گذر از شهر شیراز…