تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک شهرستان های رستم و نورآباد ممسنی

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک شهرستان های رستم و نورآباد ممسنی ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک شهرستان های رستم و نورآباد ممسنی

تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک شهرستان های رستم و نورآباد ممسنی

  چکیده
هدف این پژوهش تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک برای سازمانهای درگیر در توسعه ی شهرستانهای رستم و ممسنی در استان فارس می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان و خبرگان آشنا به وضعیت شهرستان های رستم و ممسنی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا می باشد.جامعه ی آماری پژوهش متشکل از متخصصان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه های مذکور که آشنایی کاملی…