تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ«یه حبه قند»اثرِ رضا میرکریمی۹۳

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ«یه حبه قند»اثرِ رضا میرکریمی۹۳ ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ«یه حبه قند»اثرِ رضا میرکریمی93

تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ«یه حبه قند»اثرِ رضا میرکریمی۹۳

 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 چکیده فارسی…… ۱
فصل اوّل:کلیات پژوهش
۱-۱٫ مقدمه… ۳
۱-۲٫ بیان مسئله…… ۶
۱-۳٫ پرسش‌های تحقیق…. ۷
۱-۴٫ فرضیه‌های پژوهش….. ۷
۱-۵٫ اهداف و اهمیت پژوهش ۸
۱-۵-۱٫ اهمیت نظری………………………………………………………………………. ۹
۱-۵-۲٫ اهمیت کاربردی……………………………………………………………………. ۹
۱-۶٫ مفاهیم بنیادین…………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۶-۱٫ گفتمان………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۶-۲….