تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

  چکیده:. ۱
مقدمه :. ۲
سوالات تحقیق. ۴
فرضیه ها. ۴
سوابق مربوط. ۵
اهداف تحقیق. ۵
کاربران تحقیق. ۶
نوآوری تحقیق. ۶
توجیه پلان تحقیق. ۶
بخش اول:کلیات. ۸
فصل اول: مفهوم و شرایط. ۸
مبحث اول:مفهوم اجرای احکام. ۸
مبحث دوم: مفهوم فوت(موت). ۹
گفتار اول:فوت حقیقی. ۹
گفتار دوم:فوت فرضی. ۱۰
گفتار سوم:مرگ مغزی. ۱۱
مبحث سوم: مفهوم سند. ۱۱
فصل دوم: شرایط اجرای احکام. ۱۱
مبحث اول: قطعیت حکم. ۱۳
مبحث دوم: منجز بودن سند. ۱۹
مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه. ۲۰
مبحث چهارم: صدور و…