تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران .۷

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران .۷ ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران .7

تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران .۷

 فهرست مطالب
 چکیده……۱
مقدمه……۲
۱نفت……۶
۱-۱ ارزش نفت و وابستگی دنیا به آن…….۷
۱-۱-۱ ذخایر نفتی اثبات شده…….۷
۱-۱-۲ نقش خاورمیانه در تولید نفت…..۸
۱-۱-۳ تامین انرژی درایالات متحده (بزگترین تحریم­کننده­ی ایران)…..۱۰
۱-۱-۳-۱ گسترش کاوش­های نفتی……………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۱-۳-۲ منابع تجدیدپذیر………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲…