تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه

تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه

فهرست مطالب
 چکیده۱
 فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه. ۳
۱-۲) بیان مساله. ۳
۱-۳) ضرورت و اهمیت پژوهش… ۵
۱-۴) چارچوب نظری پژوهش… ۶
۱-۵) اهداف پژوهش… ۷
۱-۶) فرضیه‌های پژوهش… ۷
۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها۸
۱-۸) قلمرو تحقیق.. ۹
 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
بخش اول : هوش هیجانی
۲-۱-۱) مقدمه ..۱۲
۲-۱-۲) مفهوم هوش و تعاریف آن …۱۳
۲-۱-۳) انواع هوش..۱۵
۲-۱-۳-۱) هوش اجتماعی….۱۷
۲-۱-۳-۲) هوش عملی.۱۸
۲-۱-۳-۳) هوش فرهنگی..۱۸
۲-۱-۳-۴) هوش سازمانی…۱۹
۲-۱-۳-۵) هوش معنوی..۱۹
۲-۱-۴) هوش هیجانی و…