بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی

بررسی فاکتورهای مهم تاثیر گذار بر مشخصات و ارتقا کیفیت سوخت زیستی

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :۱۴
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
سوخت زیستی یک مایع با رنگ قهوه ای قرمز تیره تا تقریبا سیاه میباشد که رنگ آن بستگی به ترکیب -شیمیایی و میزان ذرات زغال موجود در مایع دارد. هدف از ارتقا سوخت زیستی، بهبود کیفیت آن است؛یعنی، کاهش یا حذف یک یا چند مشخصه نامطلوب آن. این امر نیازمند درک کامل خصوصیات وویژگیهای سوخت زیستی است. هدف از ارتقا سوخت زیستی، بهبود کیفیت آن است؛ یعنی، کاهش یا حذف یک یا چند مشخصه نامطلوب آن. این امر نیازمند درک…