بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش آشکار و پنهان در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش آشکار و پنهان در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش آشکار و پنهان در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش آشکار و پنهان در کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک استان گیلان

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱)مقدمه. ۱۱
۱-۲)بیان مسئله. ۱۱
۱-۳)اهمیت وضرورت تحقیق.. ۱۴
۱-۴)اهداف تحقیق.. ۱۵
۱-۵)چارچوب نظری تحقیق.. ۱۵
۱-۶)فرضیه های تحقیق:۱۶
۱-۷)تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق.. ۱۸
۱-۸)قلمروتحقیق:۲۰
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه. ۲۲
۲-۲) سرمایه اجتماعی. ۲۳
۲-۳)تسهیم دانش۳۹
۲-۴) پیشینه تحقیق.. ۵۱
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) مقدمه. ۶۰
۳-۲) روش تحقیق.. ۶۰
۳-۳) جامعه آماری۶۰
۳-۴) نمونه آماری۶۱
۳-۵) روش و ابزارجمع‌آوری اطلاعات…..