بررسی تطبیقی مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی۹۳

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی تطبیقی مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی۹۳ ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی تطبیقی مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی93

بررسی تطبیقی مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی۹۳

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…. ۱
فصل اول – کلیات…. ۲
۱-۱- بیان مسئله… ۳
۱-۲- اهداف تحقیق…. ۶
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:..۶
۱-۴- سوالات تحقیق.. ۶
۱-۵- فرضیه­ها… ۶
۱-۶- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق….. ۶
۱-۷ – روش تحقیق….. ۷
فصل دوم : معانی – اصطلاحات…. ۸
۲-۱- تعریف حدود….. ۹
۲-۲- انواع حدود… ۱۱
۲-۳- شروط اثبات و اجرای حدود………………. ۱۲
۲-۳-۱ – اقرار……………………………. ۱۲
۲-۳-۲- شهادت……………………………… ۱۳
۲-۳-۴- سوگند خوردن……………………….. ۱۴
۲-۴ – وظیفه اجرای…