بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

«فهرست مطالب»

 

 

چکیده…

ز

 

فصلاول: کلیاتتحقیق …

۱

 

۱-۱) مقدمه…

۲

 

۱-۲) بیان مسئله…

۲

 

۱-۳) اهداف تحقیق…

۴

 

۱-۴) اهمیت موضوع تحقیق..

۴

 

۱-۵) سؤالات تحقیق..

۴

 

۱-۶) فرضیه‌های تحقیق..

۵

 

۱-۷) قلمرو تحقیق..

۵

 

۱-۸) روش تحقیق..

۵

 

۱-۹) تعریف واژه­ها و اصطلاحات…

۶

 

۱-۱۰) ساختار تحقیق …

۷

 

فصلدوم:…