بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه‌زنی شش گونه گیاه دارویی

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه‌زنی شش گونه گیاه دارویی ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه‌زنی  شش گونه گیاه دارویی

بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه‌زنی شش گونه گیاه دارویی

چکیده
بذر اغلب گیاهان دارویی به دلیل سازگاری اکولوژیکی با شرایط محیطی، دارای انواع خواب می‌باشند. شناخت عوامل اکوفیزیولوژیکی مؤثر بر رفع خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه‌زنی بذر گیاهان دارویی جهت تولید و پرورش آنها، یک امر ضروری است. به همین منظور جهت ارزیابی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه‌زنی بذور شش گونه مهم گیاهان دارویی شامل زیره سبز (Cuminum cyminum L.)، زیره سیاه ایرانی (Bunium percicum B.)، کرفس کوهی (Kelussia odoratissima M.)،…