الگویی برای کسب موفقیت فن بازار دفاعی

سایت dlct.ir مطلبی با نام ” الگویی برای کسب موفقیت فن بازار دفاعی ” برای دانلود قرار داده است.
برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت لینک دانلود فایل به صفحه دانلود مطلب وارد شده و پس از مطالعه توضیحات مربوط به آن ،فایل ها را دریافت کنید.

الگویی برای کسب موفقیت فن بازار دفاعی

الگویی برای کسب موفقیت فن بازار دفاعی

چکیده:
نظر به اهمیت فناوری در صنایع دفاعی و درنتیجه در اقتدار و امنیت کشور، اکتساب فناوری در این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل، مبادله فناوری میان صنایع و سازمان‌های دفاعی جایگاه ویژه‌ای دارد و فن‌بازار دفاعی ابزار مهمی برای اکتساب فناوری در این بنگاه‌ها به‌حساب می‌‌‌آید. از سوی دیگر، آن‏گونه که تجارب گذشته نشان می‌‌‌دهد، فن‌بازار دفاعی بومی عملکرد مناسبی نداشته است. از این‏رو، بررسی…